Kérjük olvasd el figyelmesen a honlap tartalmára vonatkozó Felhasználási Feltételeket!Felhasználási Feltételek és Cookie Információ

1.) A jelen honlap fenntartója a Fővárosi Ásványvíz- és Üdítőipari Zrt. (1239 Budapest, Helsinki út 121-123.), a PepsiCo, Inc. vállalatcsoport tagja, a továbbiakban “Pepsi”).  A Felhasználó a jelen Honlap felkeresésével vagy felhasználásával elfogadja a jelen Felhasználási Feltételeket.

Amennyiben a jelen Honlapról linkelt egyéb honlapokra, így például a PepsiCo vállalatcsoportjának valamely egyéb tagja avagy a PepsiCo, Inc., illetve a Pepsi reklámügynökségei által fenntartott honlapra látogat, úgy az adott honlapra irányadó felhasználási feltételek és az ott feltüntetett jogszabályok lesznek irányadóak. Különösen felhívjuk figyelmét a linkelt vagy a Honlapon hivatkozott promócióink külön szabályaira és adatkezelési feltételeire, amelyek minden esetben a promóciót bonyolító honlapon ismerhetők meg.

2.) A jelen Honlap és teljes tartalma, így valamennyi szöveg, képi ábrázolás, mozgókép vagy zene (a továbbiakban „Tartalom”) a PepsiCo, Inc. avagy harmadik személyek tulajdonát képezi. Minden jog fenntartva! Minden olyan Tartalom, amely kereskedelmi márkát, védjegyet vagy egyéb jogvédett alkotást testesít meg, a PepsiCo, Inc. avagy harmadik személyek tulajdonát képezi, illetve ezen alkotások bejegyzésére a PepsiCo, Inc. vagy az adott harmadik személy tarthat igényt.  A Tartalom előzetes írásbeli engedély nélküli felhasználása tilos, kivéve, ha azt a jelen Felhasználási Feltételek kifejezetten megengedi.

A Pepsi ellenkező értelmű írásos kommunikáció hiányában nem kér a termékei fejlesztése, értékesítése vagy promóciói érdekében avagy egyébként üzletmenetével kapcsolatban javaslatokat vagy ötleteket. Amennyiben a Felhasználó mégis megosztja a fenntartóval az említett körben javaslatait vagy ötleteit, úgy azt a Pepsi vagy a PepsiCo, Inc. jogosult térítés nélkül felhasználni.

3.) A Felhasználó köteles betartani a következőket:

- A Felhasználó a Tartalmakat magáncélokra letöltheti, feltéve, ha a jogtulajdonosra vagy jogosultra vonatkozó megjegyzés a Tartalmakon nem kerül utóbb módosításra. Ezen túlmenően a Tartalom bármilyen módon történő kereskedelemi vagy üzleti célra történő felhasználása, avagy rögzítése, többszörözése, átadása, nyilvánosságra hozatala, szerkesztése, hasznosítása vagy bármilyen egyéb felhasználása kizárólag a Pepsi előzetes írásbeli engedélyéve lehetséges.

- A Honlap felhasználása során tilos a bűncselekménybe ütköző, a mások jogait, különösen mások személyiséghez fűződő vagy a szellemi jogterületbe tartozó jogait sértő, avagy fenyegető, megtévesztő, valótlan, diszkriminatív, közerkölcsöt sértő vagy mások tisztességének, hírnevének, becsületének megsértésére alkalmas anyagok beküldése vagy továbbítása.

- A Honlap Tartalma a Pepsi előzetes írásbeli engedélye hiányában nem használható fel reklámcélra, illetve más honlaphoz nem kapcsolható.

- A Felhasználó nem terjeszthet kéretlen e-maileket (ún. "spam"-et) vírusokat vagy az ezekre történő valótlan figyelmeztetéseket.  

- A Felhasználó nem szólíthat fel szerencsejátékban történő részvételre, illetve ilyen tevékenységeket nem támogathat.

4.) A Pepsi nem garantálja, hogy a Honlap tartalma, különösen, de nem kizárólagosan, a Felhasználók által beküldött tartalom mentes harmadik személyek igényeitől, illetőleg hogy a Tartalom a tényeknek megfelelő vagy időszerű. A Pepsi különösen nem vállal felelősséget a fórumok, társalgások, üzenetek avagy üzenet-továbbítások tartalmáért. A fórumokban, társalgásokban vagy üzenetekben kifejezett állítások vagy vélemények nem a Pepsitől származnak, és azokkal a Pepsi nem szükségszerűen ért egyet. A Pepsi a jogszabály által lehetővé tett mértékben kizárja a felelősségét, és nem tartozik helyt állni ezért a Honlap információinak helytelenségéből vagy időszerűtlenségéből eredő igényekért, illetve amennyiben a Tartalom nem a Pepsitől származik, a tartalom jogszerűtlenségéből eredő igényekért. 

A Pepsi kizárja a felelősségét a Honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső, úgynevezett SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás esetében is, különösen, ha a a Honlapot, illetve a szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás következtében a Felhasználó téves rendszerüzeneteket kap.

A Pepsi nem garantálja a Honlap folyamatos vagy hibátlan elérhetőségét, biztonságosságát, továbbá nem garantálja a Honlapot támogató szerver vírusmentességét.

A Honlap használata a Felhasználó saját kockázatra és felelősségére történik. A Pepsi a jogszabály által lehetővé tett mértékben kizárja a felelősségét, és nem tartozik helyt állni a Honlap látogatásából származó károkból eredő igényekért. 

A Felhasználó a jogszabályok szerint felelősséggel tartozik mindazon károkért, amelyeket a Honlap használata, a Honlapra vagy a Honlapon keresztül küldött tartalmakkal, fájlokkal, szoftverekkel és vírusokkal a Pepsinek, az üzemeltetőnek, más felhasználónak vagy harmadik személynek okozott.

A Pepsi a Honlaphoz való hozzáférést megtagadhatja, ha a Felhasználó a Felhasználási Feltételeket megszegi.

5.) A Honlapról linkelt vagy a Honlap által egyébként hivatkozott egyéb honlapok tartalmáért, illetve a linkelt vagy hivatkozott honlapon végzett tevékenységekért a Pepsi minden felelősséget kizár.  

6.) A jelen Honlap látogatása során az üzemeltető ún. autentikációs cookie-kat használ azért, hogy a látogató részére nyújtott tartalmi szolgáltatás minőségét javítsa. A fenntartó vagy az üzemeltető a cookie-k és az IP címek által nyert információkat nem használja fel az említett célon felül további célokra, így direkt marketing megkeresés céljára sem. Ha a cookie-kat a számítógépről törölni szeretné, úgy kövesse böngészője súgó menüpontjának utasításait.

7.) A Pepsi a jelen Felhasználási Feltételeket a jelen dokumentum módosításával bármikor, külön értesítés nélkül, egyoldalúan megváltoztathatja.

8.) A jelen Felhasználási Feltételekre a magyar jog irányadó, illetve a Honlap tartalmával kapcsolatos jogvitákra a magyar bíróságok rendelkeznek joghatósággal.

Back to top